دکتر محمد حسین اکبرزاده

شرایط کار

مدیرعامل شرکت لیان سیستم پارس

رئیس هیئت مدیره شرکت سهیل پایا

مدیر عامل و رییس هیت مدیره موسسه تحقیقاتی و پژوهشی آینده سازان زهره

مدیر عامل شرکت مائده تریدینگ در دوبی

Negotiation Steps for all

شرکت درانواع سمینارهای مختلف آموزشی داخلی و بین المللی پیرامون مسائل مدیریتی ، رهبری

Personnel selection

شرکت درانواع سمینارهای مختلف آموزشی داخلی و بین المللی پیرامون مسائل مذاکره ، آینده پژوهی و تئسعه شخصی

تمامی حقوق مادی و معنوی برای این سایت محفوظ است.

آماده ای تکنیک های مذاکره در فروش را یاد بگیری ؟
همیشه در مذاکره پیروز باشید .
اطلاعات شما نزد ما به صورت امن می ماند و ما آن را در اختیار دیگران قرار نمی دهیم..